Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người dân hạn chế tổ chức các buổi liên hoan, vui chơi, giải trí để tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

23/10/2020 02:08
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn