Tin vắn

Tỉnh Cà Mau vừa triển khai hỗ trợ 10.913 gói quà an sinh xã hội nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

20/09/2021 03:08:02 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn