Tin vắn

Từ 07 giờ, ngày 18/10/2021, tỉnh Cà Mau sẽ đưa vào vận hành Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

15/10/2021 04:26:49 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn