Tin vắn

Tỉnh Cà Mau vừa triển khai việc hỗ trợ cho 489 người thuộc lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

20/09/2021 03:04:43 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn