Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

20/10/2021 03:59:47 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn