Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận lại 35 đơn vị xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022.

19/01/2023 03:59:19 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn