Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh” (giai đoạn 1).

05/06/2023 08:46:19 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn