Tin vắn

Đợt 2 năm 2022, tỉnh Cà Mau công nhận 03 sản phẩm OCOP nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao và công nhận 27 sản phẩm đạt 03 sao.

17/03/2023 08:17:43 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn