Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

17/03/2023 08:18:12 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn