Tin vắn

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trần Văn Thời.

21/03/2023 01:44:13 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn