Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất cho phép Co.opmart Cà Mau, Co.op Food phường 5 và Co.op Food phường 1 mở cửa hoạt động trở lại.

02/08/2021 10:04:38 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn