Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, các địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

02/08/2021 10:03:15 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn