Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện phương án “03 tại chỗ” và “02 điểm đến, 01 cung đường” thực hiện xét nghiệm và bố trí ở tập trung, cách ly cho công nhân sau khi xét nghiệm.

02/08/2021 10:03:40 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn