Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

21/10/2020 03:19
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn