Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kể từ ngày 28/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021, hạn chế tối đa ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

28/07/2021 04:35:34 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn