Tin vắn

Tỉnh ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN tỉnh Cà Mau vừa có thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

28/07/2021 04:41:25 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn