Video Clip
Các hoạt động chính của tuần Văn hóa

Tổ chức Hội thi sân khấu cải lương không chuyên “Hương sắc Cửu Long” lần thứ 1-2019

11/10/2019 02:04:29 PM
Màu chữ Cỡ chữ


-    Quy mô: cấp khu vực, gồm các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học cần Thơ (có kế hoạch riêng).

-    Hình thức: Thi sân khấu cải lương không chuyên.

-    Thời gian: Từ ngày 11/12 đến 15/12/2019

-    Khai mac vào lúc 19 giờ 00, ngày 11/12/2019.

-    Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh (Trung tâm Hội nghị).

-    Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-    Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Các tin khác