Video Clip
start portlet menu bar

Hoạt động thông tin, tuyên truyền

Display portlet menu
end portlet menu bar
Các hoạt động chính của tuần Văn hóa

Liên hoan giao lưu nghệ thuật

11/10/2019 02:03:24 PM
Màu chữ Cỡ chữ


-    Hình thức: Mời một số Đoàn nghệ thuật trong nước như: Quan họ Bắc Giang, Chèo Ninh Bình, Cồng chiêng Tây Nguyên, Xiếc Hà Nội cùng với Đoàn
cải lương Hương Tràm và Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau cùng giao lưu biểu diễn phục vụ công chúng Cà Mau.

-    Thời gian: Dự kiến từ ngày 11/12 đến 13/12/2019.

-    Địa điểm: Trên địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau

-    Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-    Đơn vị phối hợp: UBND các huyện có liên quan.

 

Các tin khác