Sáng ngày 09/6/2023 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Dự án hệ thống quản lý chuỗi giá trị nông sản. Đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến dự.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Công văn số 2046/BTTTT-CATTT, ngày 01/6/2023 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


  • Sáng ngày 06/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì làm việc với Đoàn chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) về hợp tác nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng thành phố Cà Mau thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành.