Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.


  • Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020. Với việc bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Tổ Công tác Đề án triển khai 06 tỉnh Cà Mau đã có hướng dẫn cụ thể có 07 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học và cơ sở giáo dục.


  • Sáng ngày 25/12/2022, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã đến dự.


  • UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đối số năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với 11 nhiệm vụ chủ yếu.