Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.


  • Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
     


  • Ngày 01/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4016/BTTTT-THH về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022.


  • Ngày 06/8/2022, Câu Lạc bộ du học sinh tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao và nghiệm thu hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên địa bàn xã Khánh Hòa, huyện U Minh.


  • Ngày 02/8/2022 Chính phủ ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025”.