• Từ ngày 15/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


 • Theo quy định của Luật Cư trú, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công, cơ quan chức năng có 07 phương thức để khai thác thông tin của công dân sau khi hộ khẩu hết giá trị, bao gồm việc xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư hoặc sử dụng giấy xác nhận cư trú… bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.


 • Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau mặc dù  đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến vẫn còn hạn chế. Trên cơ sở đó, để nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, các ngành, các cấp, hơn hết là cán bộ, công chức bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh cần chung tay, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp. Qua đó, từng bước khẳng định là nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và lấy việc phục vụ nhân dân làm trung tâm.


 • Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, mô hình “Khu dân cư điện tử” do UBND Phường 1, thành phố Cà Mau triển khai thí điểm tại đường Lý Văn Lâm, thuộc Khóm 6, Phường 1 đã phát huy hiệu quả thiết thực. Cách làm này không chỉ giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách dễ dàng, hiệu quả mà còn góp phần từng bước xây dựng “công dân điện tử” hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong tương lai.


 • Nhằm thực hiện mục tiêu đến ngày 31/3/2023, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động đảm bảo trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, các nhà mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thực hiện chuẩn hóa dữ liệu di động cá nhân, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tránh tình trạng sim rác mạo danh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần lưu ý các tin nhắn, cuộc gọi chính thức từ các nhà mạng, để không bị “dính bẫy” vào các tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo.


 • Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông tận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

   


 • Ngày 13/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
   


 • Ngày 07/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


 • Ngày 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.


 • Ngày 09/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BNV sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.


 • Ngày 10/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Tin vắn

Thông tin về cải cách hành chính;thongtinvecaicachhanhchinh

Display portlet menu
end portlet menu bar


Từ ngày 15/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


 • Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay, đơn vị đã tổ chức thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho 19.444/26.460 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và lực lượng Công an trong tỉnh (đạt 73,5%), còn lại 7.016 trường hợp chưa được thu nhận hồ sơ.


 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã đôn đốc thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm.


 • Theo quy định của Luật Cư trú, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công, cơ quan chức năng có 07 phương thức để khai thác thông tin của công dân sau khi hộ khẩu hết giá trị, bao gồm việc xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư hoặc sử dụng giấy xác nhận cư trú… bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.