• Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau tháo gỡ khó khăn do người dân trong hoạt động thu mua thủy sản, vật tư thiết yếu ngoài địa bàn cư trú.


 • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có công văn vận động quyên góp, ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


 • Từ ngày 28/7 đến hết ngày 01/8/2021, tỉnh Cà Mau triển khai việc hạn chế tối đa người dân ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm truớc đến 5 giờ ngày hôm sau, nhằm thực hiện có hiệu quả quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Chính phủ. Để thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nội dung quy định nay, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát người ra đường sau 18 giờ, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.


 • Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo kể từ ngày 28/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021, người dân hạn chế tối đa ra đường từ 18 giờ ngày hôm truớc đến 5 giờ ngày hôm sau. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận trong ngày đầu tiên tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện quy định, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.


 • Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tại cuộc họp giao ban trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác phòng dịch vào sáng ngày 28/7/2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt, các đồng chí Thường trực UBND tỉnh tham dự cuộc họp.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau thực hiện một số công việc hỗ trợ người Cà Mau tại một số tỉnh, thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.


 • Ngày 24/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


 • Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  như sau:


 • Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 và Thông tư 55 hướng dẫn Luật Cư trú có hiệu lực, chính thức chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử.


 • Nội dung này được đề cập tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.


 • Ngày 12/11/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.


 • Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn Luật Căn cước công dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2021.

Tin vắn

Thông tin về cải cách hành chính;thongtinvecaicachhanhchinh

Display portlet menu
end portlet menu bar


Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa thông báo danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.


 • Sở Nôi vụ tỉnh Cà Mau vừa có thông báo chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên môi trường mạng.


 • Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo dừng tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, chỉ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.


 • Kể từ ngày 12/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tạm thời không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại đơn vị.


 • Sở Xây dựng vừa có thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trong thời gian Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.