SỔ TAY KHỞI NGHIỆP;sotaykhoinghiep

Display portlet menu
end portlet menu bar

Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ tham gia thực hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Cà Mau

Tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu căn cứ theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

 • -  Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau; – Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các KCN; – Đất xây dựng công trình cấp nước; Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN;…
   

 • 1. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • 1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • Đầu tư xây dựng cảng Hòn Khoai, đầu tư nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuyền, đầu tư xây dựng các cảng sông, đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế Năm Căn, các khu, cụm công nghiệp, xây dựng các khu đô thị mới; các chợ, trung tâm thương mại, hệ thống giao thông nội tỉnh.

  Đấu thầu, mua sắm công;dn.dtmsc

  Display portlet menu
  end portlet menu bar