Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


  • UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.


  • Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5008 về việc cho phép cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong 03 ngày (từ ngày 02/9 đến 04/9/2021), đã có trên 5.500 lượt người tương tác và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đi đường điện tử sử dụng mã QR-Code bằng hình thức trực tuyến, qua đó cơ quan chức năng đã xem xét cấp trên 717 giấy đủ điều kiện theo quy định.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất cho UBND huyện Năm Căn triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp.