start portlet menu bar

Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính

Display portlet menu
end portlet menu bar
Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính

Tổ chức bộ máy

27/10/2019 07:21:46 AM
Màu chữ Cỡ chữ

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
 

Địa chỉ          : Số 2, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau.

Điện thoại     : (0290)3831352  - (0290)3831514

Fax                 : (0290)3833343

Email             : ubndt@camau.gov.vn

 


 

Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính    
     

- Thường trực UBND tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh


- Các sở

+ Sở Nội vụ

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Sở Tài chính

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Sở Giao thông vận tải

+ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Sở Công Thương

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Sở Thông tin và Truyền thông

+ Sở Tư pháp

+  Sở Khoa học và Công nghệ

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Sở Xây dựng

+ Sở Y tế


Sở Ngoại vụ

 
- Ban, ngành, tổ chức

+ Công an tỉnh

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Bộ Đội biên phòng tỉnh

+ Cục Thuế

+ Cục Hải quan

+ Cục Thống kê

+ Thanh Tra tỉnh

 

+ Trường Chính trị tỉnh
 

+ Đài PT - TH tỉnh

+ Báo ảnh Đất Mũi

+ Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh


+ Vườn quốc gia U Minh Hạ

+ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

+ Ban Dân tộc

+ Ban Quản lý khu kinh tế

+ Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng

+ Ban QLDA Công trình giao thông


+ Ban QLDA Công trình NN&PTNT

+ Ban quản lý các dự án ODA và NGO

     
 - Các huyện, thành phố

+ TP. Cà Mau

+ Năm Căn

+ Đầm Dơi

+ Trần Văn Thời 


Cái Nước                         
 + Phú Tân

+ Ngọc Hiển

+ Thới Bình

+ U Minh

 

camau.gov.vn