Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất triển khai việc làm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký căn cước công dân tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kể từ ngày 15/11/2021.


  • Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2021.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Cà Mau; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau; UBND các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND, ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định 2180).


  • Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà đối với 78 thủ tục hành chính; trong đó, cấp tỉnh 47 thủ tục hành chính, cấp huyện 31 thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện thí điểm 01 năm kể từ ngày 13/10/2021.