Tiểu phẩm Audio spot về công tác dân tộc

15/01/2022 10:44
Màu chữ Cỡ chữ

Tiểu phẩm audio spot tuyên truyền, truyền thông về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN:

+ Tiếng Việt:

Tiểu phẩm 1:

 

Tiểu phẩm 2

 

Tiểu phẩm 3

 

Tiểu phẩm 4

 

Tiểu phẩm 5

 

Tiểu phẩm 6

 

Tiểu phẩm 7

 

Tiểu phẩm 8

 

Tiểu phẩm 9

 

Tiểu phẩm 10

 

Tiểu phẩm 11

 

Tiểu phẩm 12

 

Tiểu phẩm 13

 

Tiểu phẩm 14

 

Tiểu phẩm 15

 

Tiểu phẩm 16

 

Tiểu phẩm 17

 

Tiểu phẩm 18

 

Tiểu phẩm 19

 

Tiểu phẩm 20

 

Tiểu phẩm 21

 

Tiểu phẩm 22

 

Tiểu phẩm 23

 

Tiểu phẩm 24

 

Tiểu phẩm 25

 

Tiểu phẩm: Già làng nói phải thì nghe thôi

 

 

Tiểu phẩm: Muốn đi xuất khẩu lao động

 

Tiểu phẩm: Đầu tư cho con học để có nghề

 

Tiểu phẩm: Kết hôn sớm...dễ mất hạnh phúc

 

Tiểu phẩm: Bình chọn hộ nghèo

 

Tiểu phẩm: Phải biết đầu tư đúng chỗ

 

Tiểu phẩm: Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống

 

Tiểu phẩm: Bệnh viện, trạm y tế là để phục vụ bà con

 

Tiểu phẩm: Không qua biên giới trái pháp luật

 

Tiểu phẩm: Làm đường lên nương chung sức chung long

 

Tiểu phẩm: Nhà nước đầu tư bà con phải thay đổi

 

Tiểu phẩm: Trồng cây thuốc trong rừng

 

Tiểu phẩm: Bản Thái Chuyển hướng  du lịch

 

Tiểu phẩm: Giữ nguồn gen quý

 

Tiểu phẩm: Người đi tiên phong trong chuyển đổi cây trồng

 

Tiểu phẩm: Vay vốn  bàn phương án làm ăn

 

Tiểu phẩm: Giữ văn hoá để phát triển du lịch

 

+ Tiếng Khmer :

 

Tin vắn