Ủy viên UBND tỉnh

26/10/2019 09:48:19 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Ông Huỳnh Quốc Việt

 

 

Sinh ngày: 25/9/1976.

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

     
     
Ông Lâm Văn Bi    
 

Sinh ngày: 08/05/1971.

Quê quán: xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Chính sách công; Cao cấp chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

     
Ông Lê Văn Sử    
  Sinh ngày: 06/9/1967

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Kỹ sư khai thác thủy sản, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
     
Ông Nguyễn Minh Luân    
  Sinh ngày: 27/12/1972

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
     
Ông Lê Văn Ngời    
 

Sinh ngày: 16/4/1980.

Quê quán: Xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

     
Ông Phạm Thành Sỹ.    
 

Sinh ngày: 24/4/1964.

Quê quán: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân chính trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

     
Ông Nguyễn Văn Hùng  

 

.

Sinh ngày: 06/5/1972

Quê quán: Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ: Cử nhân quân sự, Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

     
Ông Nguyễn Đức Thánh    
 
- Sinh ngày: 03/10/1967.

- Quê quán: Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ: Cử nhân chính trị; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 
     
Ông Trần Hiếu Hùng    
  - Sinh ngày: 22/02/1965.

- Quê quán: Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sĩ Văn hóa học.

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh.
     
Ông Huỳnh Ngọc Sang    
  - Sinh ngày: 17/01/1966.

- Quê quán: xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Dân tộc: Kinh.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ: Cử nhân Luật; Cử nhân Giáo dục chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

- Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh,
Giám đốc Sở Nội vụ.

 

     
Ông Nguyễn Thanh Luận    
  Sinh ngày: 18/6/1965.

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
     
Ông Hồ Hoàn Tất    
  Sinh ngày: 15/02/1964.

Quê quán: 
Định Thành, Giá Rai, Bạc Liêu.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ: 
Đại học Thủy nông, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 
     
Ông Trịnh Văn Lên    
  Sinh ngày: 15/10/1964.

Quê quán: Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
     
Ông Đoàn Quốc Khởi    
  Sinh ngày: 12/12/1963.

Quê quán: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

 
     
Ông Phan Hoàng Vũ    
 

Sinh ngày: 12/12/1976.

Quê quán: xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

     
Ông Phan Tấn Thanh    
  Sinh ngày: 21/4/1965.

Quê quán: Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cao học Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học giáo dục chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Khoa học và Công nghệ.
     
Ông Trần Quốc Chính    
  Sinh ngày: 15/12/1964.

Quê quán: xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Trình độ: Kỹ sư công nghệ thông tin.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
     
Ông Nguyễn Quốc Thanh    
  Sinh ngày: 02/03/1971.

Quê quán: Ấp 12A, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học chính trị, cử nhân chính trị học – chuyên ngành công tác tư tưởng.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 
     
Ông: Võ Thanh Tòng    
 

Sinh ngày: 15/9/1964.

Quê quán: Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học Đông Nam Á, Đại học Luật Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

     
Ông Mã Minh Tâm    
 

Sinh ngày: 06/01/1975

Quê quán: Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

     
Ông: Nguyễn Chí Thiện    
 

Sinh ngày: 13/3/1976

Quê quán: Xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

     
Ông: Trần Hoàng Nhỏ    
 

Sinh ngày: 10/02/1970.

Quê quán: Ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Luật; Cao cấp chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

     
Ông: Nguyễn Minh Phụng    
 

Sinh ngày: 6/06/1971.

Quê quán: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ: Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.