Các đơn vị cách ly tập trung

02/06/2021 03:31:55 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Trung đoàn Bộ binh 896

Địa chỉ: Phường 6, thành phố Cà Mau.

Quy mô: 120 giường.

 

Trường Chính trị tỉnh

Địa chỉ: Số 423, đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau

Quy mô: 150 giường.

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau

Quy mô: 200 giường.

 

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Địa chỉ: Số 146, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Cà Mau

Quy mô: 100 giường.

 

Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú Cà Mau

Địa chỉ: đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau

Quy mô: 168 giường.

 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi

Địa chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

Quy mô: 50 giường.

 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ: Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

Quy mô: 150 giường.

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Hiển

Địa chỉ: Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

Quy mô: 100 giường.

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân

Quy mô: 100 giường.

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thới Bình

Địa chỉ: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

Quy mô: 100 giường.

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Năm Căn 

Địa chỉ: Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Quy mô: 50 giường.

 

Trung tâm Giáo dục nghề huyện U Minh

Địa chỉ: Khóm 4,  thị trấn U Minh, huyện U Minh

Quy mô: 50 giường.

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Cái Nước

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

Quy mô: 86 giường.

Tin vắn