AUDIO HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

03/06/2021 02:49
Màu chữ Cỡ chữ
 

 

 

 

 
 

Hướng dẫn phương án phòng, chống Covid-19;papccovid

Display portlet menu
end portlet menu bar


Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19 để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.


  • Bộ Y tế đã có hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới đây là nội dung hướng dẫn.

     

  • Hướng dẫn giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam kèm theo công văn 5322, ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Dưới đây là nội dung hướng dẫn.


  • Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18 tháng 06 năm 2021. Dưới đây là nội dung hướng dẫn.


  • Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 cho người tiếp xúc gần (F1) kèm theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế.