• Chi khu Đầm Dơi, cách thị xã Cà Mau 21 km (theo đường chim bay) án ngữ trên tuyến sông Đầm Dơi, không có lộ xe nào qua Chi khu, chỉ có con đường đất chạy từ Cái Nước qua và một số đường mòn chạy cặp hai bờ sông Đầm Dơi, Xóm Ruộng, Lung Lắm. Sông Đầm Dơi (Mương Điều) rộng khoảng 100m chạy uốn khúc từ bắc qua đông và nam Chi khu. Xung quanh Chi khu phần lớn là ruộng lúa nước, vườn tược tập trung cặp các sông, rạch, nhưng bị địch phát quang.
  • Trong những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, tình thế cách mạng ở Cà Mau gặp rất nhiều khó khăn, địch tăng cường đánh phá và thực hiện chương trình dồn dân lập “ấp chiến lược” để gom dân làm “hàng rào thịt” cho chúng. Địch càn quét đến đâu thì gom dân đến đó để đưa vào ấp chiến lược nhằm tách dân ra khỏi Đảng. Đây là âm mưu chiến lược của địch ngăn chặn sự phát triển phong trào cách mạng, đồng thời, chúng xây dựng phòng tuyến quân sự nhằm ngăn chặn sự vận chuyển vũ khí của ta từ rừng đước lên rừng U Minh, phục vụ cho chiến trường miền Tây.
  • Chiều ngày 25/10/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp Ban tổ chức chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là để nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ lễ.
  • Chiều ngày 24/10/2013, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra các địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là tại hai huyện Đầm Dơi và Cái Nước.
  • Sáng ngày 03/10/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp Ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là để nghe các Tiểu ban báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phục vụ lễ.
  • Sáng ngày 17/9/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo hội thảo chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.
  • Sáng ngày 22/8/2013, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.
  • Sáng ngày 8/8/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp các Tiểu Ban chuyên môn thuộc Ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là (1963 – 2013).
  • Trang đầu 1234 Trang cuối