• Năm 1867, triều đình nhà Nguyễn giao 6 tỉnh Nam Kỳ cho thực dân Pháp, người Cà Mau nổi tiếng là “ bất hợp tác với Phú Lang sa”. Tuy ở sông sâu nước chảy, nhưng dân cất nhà dưới tàn cây trong các con rạch, khi nghe tiếng tàu Tây, chạy biến vào rừng.

  • Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn, bọn cường hào, quan làng tha hồ hà hiếp lương dân, lại thêm thiên tai, mất mùa, bệnh dịch làm rất nhiều người chết, đời sống nhân dân rất khổ cực…Đến khi Pháp xâm lược, mới kháng chiến vài năm, cuối 1861 Nguyễn Tri Phương tâu về triều rằng tình hình ở Nam Kỳ “quân và dân của đã hết, sức đã yếu”.

  • Năm 1900, Tham biện tỉnh Bạc Liêu (bao gồm Cà Mau) Lemonth de Carrier thực thi chế độ quản lý hành chính của Pháp, nhân dân Cà Mau từ đây thực sự là “một cổ hai tròng” – phong kiến, đế quốc thi nhau cùng nhau đàn áp bóc lột.

  • Từ thuở khẩn hoang, nhân dân đã chịu nhiều cay đắng thiệt thòi. Năm 1836, Trương Minh Giảng và Trương Đăng Quế dâng sớ tấu với triều đình” “…Nam Kỳ chất chứa tệ hại đã lâu, cường hào cậy mạnh bá chiếm, người dân không đất cắm dùi…”

  • Ngày 31/8/1858, lấy cớ phản đối chính sách cấm đạo của triều đình Huế, thực dân Pháp cho quân tiến hành nổ súng bắn phá cảng Đà Nẵng để tiến tới tấn công thành Phú Xuân. Bị chặn đánh ở Đà Nẵng, thực dân Pháp chuyển hướng đánh chiếm nhiều nơi ở Nam Bộ. Nhà Nguyễn chống trả yếu ớt (bị thất thủ nhiều nơi), cuối cùng đầu hàng Pháp, giao các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ cho thực dân Pháp. Trong khi đó, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân diễn ra mạnh mẽ từ Nam chí Bắc, Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của Trương Định (09 -1861), khởi nghĩa của Võ Duy Khương (1868), đặc biệt là chiến công của Nguyễn Trung Trực (10/12/1861) đánh chiếm tàu Esperance của Pháp, tạo được khí thế chiến đấu, xuống đến Kiên Giang, Cà Mau.

  • Với truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, nhân dân vùng căn cứ U Minh một lòng, một dạ theo Đảng, sẳn sàng vượt qua mọi hi sinh gian khổ, tiếp tục kháng chiến chống Pháp và Mỹ kéo dài suốt 30 năm. Cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong mùa xuân 1975

  • Năm 1945, tôi đang học ở Cà Mau thì cuộc Cách mạng Tháng Tám nổ ra và thành công trong cả nước, nhưng chẳng bao lâu sau thì bọn thực dân Pháp quay lại định cướp nước ta một lần nữa.

  • Trang lịch sử oanh liệt hào hùng của huyện Thới Bình trong chiến đấu bảo vệ quê hương tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế rất vẻ vang. Mọi chiến công đều được tô đậm bằng xương máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Thới Bình. Đã có 2.761 liệt sĩ, 3.094 thương binh, 104 bà mẹ việt nam anh hùng, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ quê hương, đất nước.

  • Trải qua 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975) quân và dân huyện Trần Văn Thời luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, huyện Trần Văn Thời là mặt trận trực tiếp chiến đấu với kẻ thù vừa là hậu phương – căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh.

  • Trang đầu 1234567 Trang cuối