• Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 (Cuộc thi) vừa phát động cuộc thi trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau: http/pbgdpl.camau.gov.vn.


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tỉnh Cà Mau năm 2021 (cuộc thi) vừa có thông báo kết quả cuộc thi.


  • Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Trần Văn Thời (cuộc thi) vừa thông báo kết quả cuộc thi.


  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham gia hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2021 (cuộc thi) vừa có thông báo về việc xác minh thông tin thí sinh có bài dự thi tốt tại cuộc thi này.


  • Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) vừa phát động cuộc thi “ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2021”.


  • Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau triển khai, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Cà Mau năm 2021.


  • Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa công nhận và thông báo kết quả giải báo chí Trần Ngọc Hy lần thứ XXX - năm 2021.


  • Sáng ngày 05/6/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức  trao đột xuất Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cà Mau về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, xây dựng giải pháp, tuyên truyền vận động và có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

  • Trang đầu 12345678910... Trang cuối