start portlet menu bar

Nhiệm vụ của ủy viên UBND tỉnh

Display portlet menu
end portlet menu bar
Chức năng – nhiệm vụ

Nhiệm vụ của ủy viên UBND tỉnh

26/10/2019 09:46
Màu chữ Cỡ chữ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quân:- Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, nội chính, đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng chung của tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng:
    + Ban Chỉ đạo cải cách hành chính;
    + Ban An toàn giao thông tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo biển Đông - Hải đảo;
    + Ban Chỉ đạo phát triển bền vững;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
    + Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh;
    + Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố - bạo loạn - biểu tình trái pháp luật và khẩn nguy hàng không;
    + Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau.
    + Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;
    + Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.
    Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban lãnh đạo các Đoàn thể cấp tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi:


- Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế, tài chính - ngân sách, công thương, đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách, bồi thường GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự; công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trực tiếp phụ trách một số sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA công trình xây dựng, Ban QLDA xây dựng công trình giao thông, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
    - Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công:
    + Ban Chỉ đạo thực hiện đầu tư các công trình, dự án lớn và trọng điểm;
    + Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;
    + Ban Chỉ đạo dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014 - 2020;
    + Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/CM);
    + Ban Chỉ đạo xây dựng các tuyến đường ô tô về trung tâm xã và các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Cà Mau;
    + Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo chính sách về nhà ở, đất ở và thị trường bất động sản;
    + Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng kiểm kê, bàn giao vàng bạc, ngoại tệ Nhà nước tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng định giá đất cụ thể;
    + Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn;
    + Tổ điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Vùng ĐBSCL tỉnh Cà Mau;
    + Tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
    + Tổ công tác xử lý tất toán dự án hoàn thành và dự án đình hoãn.
Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Quân:

- Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao và du lịch; thi đua - khen thưởng; tôn giáo, dân tộc; ngoại vụ và đối ngoại nhân dân; giúp Chủ tịch theo dõi cải cách hành chính; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trực tiếp phụ trách các sở, ngành: Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ, Trường Chính trị tỉnh; các Trường chuyên nghiệp; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
    - Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công:
    + Ban Chỉ đạo đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 của tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác phi chính phủ nước ngoài;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020;
    + Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn;
    + Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
    + Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
    + Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên;
    + Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân;
    + Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng, chống bệnh lao;
    + Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”;
    + Ban Chỉ đạo chống mù lòa tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ;
    + Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh;
    + Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng;
    + Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
    + Hội đồng lương tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh;
    + Hội đồng Đào tạo nhân lực thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020.
Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng:

 Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách trực tiếp lĩnh vực: Thông tin và truyền thông, dân vận; tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; dạy nghề; lao động - thương binh, xã hội và việc làm; nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển công nghệ thông tin; chính sách người có công; công tác hội, đoàn thể; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Diễn đàn MDEC; công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trực tiếp phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo ảnh Đất Mũi; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Hội chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ.
    - Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng:
    + Ban Chỉ đạo Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
    + Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học;
    + Ban Chỉ đạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp;
    + Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290/QĐ-TTg;
    + Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội (giai đoạn 2016-2020);
    + Ban Chỉ đạo công tác phối hợp Dân vận, Mặt trận và Đoàn thể;
    + Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Cà Mau về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
    + Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
    + Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động tỉnh Cà Mau;
    + Ban Công tác người cao tuổi;
    + Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội;
    + Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ;
    + Ban Quản lý Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ;
    + Ban Điều hành Đề án chính quyền điện tử;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;
    + Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh;
    + Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;
    + Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em tỉnh Cà Mau:
    + Hội đồng Trọng tài lao động;
    + Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau;
    + Hội đồng xét chọn trí thức đầu ngành lĩnh vực khoa học công nghệ.
Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử:

   - Phụ trách lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp và tài nguyên - môi trường; Đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trực tiếp phụ trách một số sở, ngành, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển, Ban Quản lý dự án nông nghiệp PTNT, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách như:
    + Ban Chỉ đạo kiểm tra quản lý chất lượng nguyên liệu thủy sản và hóa chất kháng sinh bị cấm trong hoạt động thủy sản của tỉnh;
    + Trưởng Ban Chỉ đạo CRSD Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
    + Ban Quản lý khu sinh quyển Mũi Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh;
    + Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
    + Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về phòng, chống cháy nổ;
    + Thành viên Ủy ban sông Mekong;
    + Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
    + Ban Chỉ đạo dự án bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau (ICPMR Cà Mau);
    + Ban Chỉ đạo lồng ghép sự thích ứng biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý vùng ven biển tỉnh Cà Mau;
    + Ban Điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
    + Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg (xã đảo);
    + Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng (Redd+);
    + Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Cà Mau;
    Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thành Sỹ:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.

7.  Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Thánh:

Phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Ý:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

10. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thanh Triều:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Đô:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương.

12. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Văn Lên:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Luân:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

16. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính Đoàn Quốc Khởi:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

17. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hiếu Hùng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

18. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Xây dựng Dư Minh Hùng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

19. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hồ Hoàn Tất:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải.

20. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phan Tấn Thanh:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

21. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Quốc Hoàng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.

22. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trương Đăng Khoa :

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

23. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc Triệu Quang Lợi:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

24. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dũng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế.

25. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Quốc Chính:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

26. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Nguyễn Quốc Thanh:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Các tin khác

  • (26/10/2019)
  • (26/10/2019)
  • Trang đầu 1 Trang cuối