Hình ảnh Biển - Đảo

Tặng quà cho ngư dân trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: Huỳnh Lâm.

27/10/2019 08:01:58 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Tặng quà cho ngư dân trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Các tin khác