Hình ảnh Biển - Đảo

Toàn tuyến đê biển Tây tính từ Sông Đốc về đến Tiểu Dừa có khoảng 7.500m bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Ảnh: NT.

02/10/2019 02:57:30 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác