Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5008 về việc cho phép cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong 03 ngày (từ ngày 02/9 đến 04/9/2021), đã có trên 5.500 lượt người tương tác và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đi đường điện tử sử dụng mã QR-Code bằng hình thức trực tuyến, qua đó cơ quan chức năng đã xem xét cấp trên 717 giấy đủ điều kiện theo quy định.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất cho UBND huyện Năm Căn triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau; các sở, ban, ngành tỉnh; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


  • Ngày 06/8/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2582/LĐTBXH-VP về việc triển khai các Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.