Hướng dẫn

Hướng dẫn

06/12/2019 11:28:52 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Hướng dẫn sử dụng

các phím chức năng cho người khuyết tật

 

Nhấn tổ hợp phím Alt + T để vào trang chủ

Nhấn tổ hợp phím Alt + M để vào mục tin mới của trang chủ

Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục Tin mới trên trang chủ

Nhấn tổ hợp phím Alt + C để vào mục tin chính trị

Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục tin chính trị

Nhấn tổ hợp phím Alt + P để vào mục tin pháp luật

Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục tin pháp luật

Nhấn tổ hợp phím Alt + X để vào mục tin xã hội

Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục tin xã hội

Nhấn tổ hợp phím Alt + K để vào mục tin kinh tế

Nhấn lần lượt các phím từ 0 đến 9 để vào tin thứ 1 đến tin thứ 10 của mục tin kinh tế

Sau khi vào tin của từng mục, nhấn phím S để nghe đọc tin, nhấn phím P để dừng đọc

Tin vắn