Danh sách Liên hệ
STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
1 Phạm Hoàng Gan Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban 0939907909 phgan@camau.gov.vn
2 Huỳnh Văn Thái Giám đốc Cổng TTĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực 0915676012 thaihv@camau.gov.vn
3 Đinh Bạch Đằng Phó Giám đốc Cổng TTĐT, Phó Trưởng ban 0941.672672 dangdb@camau.gov.vn
4 Huỳnh Tuấn Anh Phó Giám đốc Cổng TTĐT, thành viên 0907692518 anhht@camau.gov.vn
5 Dương Thanh Thảo Trưởng phòng Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên 0918633399 thaodt@camau.gov.vn
6 Võ Ngọc Thu Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng TTĐT, thành viên 0939.363467 thuvn@camau.gov.vn
7 Lê Thị Tuyết Phượng Trưởng Phòng Hành chính - Công báo Cổng TTĐT, thành viên 0949.048.048 phuongltt@camau.gov.vn

Tin vắn