LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Display portlet menu
end portlet menu bar

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đăng tải toàn văn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, qua địa chỉ Email: banbientap@camau.gov.vn

Tin vắn