Thông tin chung

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

24/10/2019 01:56:56 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau tiền thân là Website tỉnh Cà Mau, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 11 năm 2005. Địa chỉ trên Internet: www.camau.gov.vn. Sau thời gian đi vào hoạt động, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Trang tin điện tử tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Để thực hiện đạt mục tiêu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chính sách Nhà nước, ngày 16/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định tổ chức lại Website tỉnh Cà Mau thành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau


 Ngày 14/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công báo – Tin học và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau từ ngày 01/01/2017.

Ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau theo mô hình Ban Giám đốc.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau có các phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính – Công báo; Thông tin – Tuyên truyền; Tin học - Ứng dụng.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên phạm vi địa bàn của tỉnh, có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Internet, đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh Cà Mau trên Internet với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cơ quan liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công của tỉnh trên Internet. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ biên tập, xuất bản công báo của tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đã vận hành liên tục 24/24 giờ, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và hiện đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, thông tin chính thống về công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giới thiệu con người, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc; cung cấp thông tin về lịch sử, văn hoá, du lịch, tư liệu kinh tế - xã hội, dịch vụ, khoa học - công nghệ của tỉnh đến bạn đọc trong và ngoài nước qua mạng Internet. Ngoài việc cung cấp thông tin, Cổng thông tin điện tử tỉnh còn cung cấp các dịch vụ công trực tuyến các mức cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên sản xuất, cập nhật, đăng tải tin, bài, hình ảnh thời sự - kinh tế - văn hoá - xã hội. Trong đó, có những bài viết, nghiên cứu, tham luận về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố Cà Mau và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Song song đó, hằng năm Cổng Thông tin điện tử còn xây dựng các chuyên trang để tuyên truyền cho các cuộc vận động lớn, các chương trình, sự kiện thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh…

Do Cổng Thông tin điện tử tỉnh mới được tổ chức lại nên tổ chức, bộ máy vẫn còn đang trong giai đoạn củng cố, kiện toàn, chưa đủ sức thực hiện hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện nhiệm vụ phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan kết nối và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phần mềm sử dụng; khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin bảo đảm sự tương thích phù hợp với chương trình cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ; kịp thời thông tin các sự kiện chính trị - xã hội nổi bật; cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện đạt mục tiêu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chính sách Nhà nước.

Để củng cố và phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian tới, Ban Giám đốc - Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau rất mong được sự quan tâm, góp ý của các đồng nghiệp, cộng tác viên và cán bộ, nhân dân trong tỉnh nhằm xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh đúng theo tinh thần Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ./.

Ban Giám đốc - Ban Biên tập

Tin vắn