Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước khu vực V về Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây.

09/09/2020 04:21
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn