Kinh tế

Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn để luân chuyển hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

21/03/2023 09:20:59 AM
Màu chữ Cỡ chữ

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
 Chu kỳ quay vòng vốn luân chuyển trong cộng đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia không quá 36 tháng đối với một dự án, phương án.


Hình thức thu hồi để quay vòng: Bằng tiền hoặc hiện vật (được quy ra bằng tiền). Tỷ lệ thu hồi đối với dự án thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn: Tối thiểu 10% tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng tham gia dự án; đối với dự án thực hiện trên địa bàn khó khăn: Tối thiểu 15% tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng tham gia dự án; đối với dự án thực hiện trên địa bàn còn lại: Tối thiểu 20% tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng tham gia dự án.

Thời gian thu hồi: Không quá 30 ngày sau khi kết thúc, nghiệm thu dự án, phương án. Chu kỳ quay vòng vốn không quá 36 tháng đối với một dự án, phương án.

Đối với các dự án thực hiện quy định về hình thức, tỷ lệ, thời hạn thu hồi quay vòng vốn để luân chuyển trong cộng đồng, trong quá trình triển khai phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc triển khai không có hiệu quả do các nguyên nhân khách quan dẫn đến không thực hiện được việc thu hồi theo kế hoạch, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc không thu hồi, giảm tỷ lệ thu hồi hoặc kéo dài thời gian thu hồi theo thẩm quyền và trình tự.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (16/08/2023)
 • (16/08/2023)
 • (16/08/2023)
 • (15/08/2023)
 • (15/08/2023)
 • (15/08/2023)
 • (15/08/2023)
 • (14/08/2023)
 • (14/08/2023)
 • (14/08/2023)
 • Trang đầu ...45678910111213... Trang cuối

Tin vắn