Câu tuyên truyền

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

16/10/2019 04:57:41 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Tin vắn