Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Đổi thay trên vùng nông thôn mới. Ảnh: Diễm Phương.

18/09/2020 03:17
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn