Hình ảnh nông thôn mới Cà Mau

Người dân xây dựng hòn nòn bộ, tạo cảnh quan môi trường nơi ở được xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Diễm Phương.

30/07/2020 02:27
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác

Tin vắn