Hình ảnh Biển - Đảo

Một góc đảo Hòn Khoai. Ảnh: Diễm Phương.

10/06/2020 10:33:51 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác