Hình ảnh Biển - Đảo

Lực lượng đoàn viên Đoàn cơ sở Viễn thông Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/10 bãi cạn Mũi Cà Mau. Ảnh: CTV.

10/06/2020 10:30:12 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác