Văn bản của tỉnh

Kế hoạch số 78/KH-UBND Vv triển khai tuyên truyền kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/06/2019 04:24:19 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn