Thông tin - Sự kiện;gioithieu.xdnt.ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
 


  • Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đề ra trong kế hoạch phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022 – 2025 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.
     


  • Cà Mau là tỉnh có chiều dài bờ biển dài, gần 80.000 ha đất rừng ngập mặn thuận lợi để nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm, cua. Những năm qua, tận dụng lợi thế của vùng đất nhiều hộ nông dân đã phát triển mô hình nuôi tôm – cua kết hợp, góp phần giảm rủi ro do dịch bệnh và nâng cao giá trị kinh tế, hướng đến sản xuất bền vững.


  • Ngoài trồng lúa, nuôi tôm sú, nuôi cua, trên diện tích đất sản xuất của gia đình, những năm qua, anh Nguyễn Văn Thép, ở ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh còn thả nuôi xen canh tôm càng xanh. Nhờ cách làm này mà anh Thép có thêm nguồn thu nhập, kinh tế gia đình ngày một khấm khá, vươn lên.
     


  • Chủ tịch HĐND tỉnh vừa ký ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.